en
Home » Hucot

Hucot

HUCOT

HUCOT je občanské sdružení jenž umožnuje nekomerčním a především amatérským autorům prezentovat svá díla nejširší veřejnosti prostřednictvím pořádaných veřejných produkcí, výstav a worshopů.

Za svou krátkou historii uspořádal HUCOT 5 vícedenních festivalů a 30 jednodenních akcí pokrývajících celkem 60 dnů produkce, na které se vystřídalo více než 100 interpretů z 5 evropských zemí.

V programu se pravidelně vyskytují elektronické i akustické koncerty, projekce, výstavy obrazů a fotografií, prostorové instalace, performance a streetart.

Mezi nejvýznamější spolupracující subjekty patří Fakulta výtvarných umění Brno, Krajská galerie výtvarného umění Zlín, Dům umění města Brna, Zipp - česko-německé kulturní projekty a Mezinárodní festival sítové kultury Multiplace.

 

Pravidla užívání informací internetové prezentace www.hucot.cz

Creative Commons License

Informace této internetové stránce podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko.

Dílo (informace této internetové prezentace) smíte:

Šířit — kopírovat, distribuovat a sdělovat veřejnosti
Upravovat — pozměňovat, doplňovat, využívat celé nebo částečně v jiných dílech

Za těchto podmínek:

Uveďte autora — Máte povinnost uvést údaje o autorovi a tomto díle způsobem, který stanovil autor nebo poskytovatel licence (ne však tak, aby vznikl dojem, že podporují Vás nebo způsob, jakým dílo užíváte).

Neužívejte dílo komerčně — Toto dílo nesmíte využít pro komerční účely.

Zachovejte licenci — Pokud toto dílo jakkoliv upravíte nebo použijete ve svém díle, máte povinnost výsledek své práce šířit pod stejnou nebo slučitelnou licencí.

Tyto stránky jsou pravidelně archivovány Národní knihovnou ČR pro svou kulturní, vzdělávací, vědeckou, výzkumnou nebo jinou informační hodnotu za účelem dokumentace autentického vzorku českého webu. Jsou součástí kolekce českých webových stránek, které NK ČR hodlá dlouhodobě uchovávat a zpřístupňovat pro budoucí generace. Jejich záznam je součástí České národní bibliografie a katalogu NK ČR.

Vyloučení odpovědnosti:
Národní knihovna ČR není odpovědná za věcný obsah archivovaných stránek. Zařazení stránek do archivace v žádném případě neznamená souhlas NK ČR s jejich obsahem ani nevyjadřuje podporu autorům těchto stránek či jejich myšlenkám a názorům.

Home » Hucot