en
Home » Projekty » Akce » Fíha - Voda (2)

Fíha - Voda (2)

Datum a místo: 7. 11. 2007 - 20:00 - Kavárna “Kunštátská trojka

Voda, je chemická sloučenina vodíku a kyslíku . Spolu se vzduchem tvoří základní podmínky pro existenci života na Zemi. Za normální teploty a tlaku je bezbarvá, čirá kapalina bez zápachu, v silnější vrstvě namodralá. V přírodě se vyskytuje ve třech skupenstvích: v pevném – led, v kapalném – voda a v plynném – vodní pára

A na Marsu
Voda na Marsu je souhrnné označení veškeré vody, která se na planetě Mars nachází. Oproti Zemi však nemá Mars výskyt vody ve všech třech skupenstvích v množství obdobném pozemskému. Na povrchu neexistují rozsáhlé oblasti kapalné vody v podobě hydrosféry, ale voda je vázána převážně v kryosféře (ve formě permafrostu, polárních čepiček) jako led nebo malá část v atmosféře jako vodní pára ...

Koncert:
Klikva Klikva - Standa Filipa, Martin Růžička
Standa Abrhám

Video:
Vilém Novák - Spektrálni analýza - A dynamically masked videose­quence, automatically generated from static shots with the help of motion analysis software, esthetisation of the casual.
Radana – Kapka video je součásti zbírky Marek - Meditace tlustého muže podanaároveň s obřadnou vážností i osvěžujícím humorem.
Lydia Gretarsdottir - Kaluže - Je to o existenci barvy, vodní energie a možnostech rozvoje.
Etienne de France - Eyma - Eyma je procházka přírodou ne jako krajinou či jeho okolím, ale je jako exprese přírody a člověka propojených v elementech a cyklech. Je to spíše souhra hudby a videa na stejné úrovni -Video-music, music-video, " vidusic ?", " museo" by mohl být název, aby došlo k rovnováze mezi dvěmi medii skrz formy obrazu a zvuku.

Fotografie:
Jan Simon

Instalace, performance:
Uteria 07 Yael ben horin - UteriaO7 is the first in a planned series of animations based on 3D ultrasounds. I started to work on this project about 6 months ago by collecting ultrasounds of embryos in hospitals. There, in a sterile room, I saw many anxious mothers and a doctor, fascinated with the technology that allows the womb to become a small movie theater. 'The baby has to turn around so we can see his face', the doctor explains. They all want a face, some hints of an identity. The discussion about the uterus has a significant presence in psychiatry, psychology, feminist theory and in poetry. For instance, 16thCentury doctors developed a theory claiming that hysteria is the result of involuntary movements in the womb. Among other things, I am interested in the image of the uterus as a sort of an organic cage. Most of the sounds in Uteria 0.7 were downloaded from The Free Sound Project.

http://www.hucot.cz
LOADING
Fíha - Voda
Autor: Hucot
Fíha - Voda
Autor: Hucot
Fíha - Voda
Autor: Hucot
Fíha - Voda
Autor: Hucot
Fíha - Voda
Autor: Hucot
Fíha - Voda
Autor: Hucot
Fíha - Voda
Autor: Hucot
Fíha - Voda
Autor: Hucot
Fíha - Voda
Autor: Hucot
Fíha - Voda
Autor: Hucot
Fíha - Voda
Autor: Hucot
Fíha - Voda
Autor: Hucot
Fíha - Voda
Autor: Hucot
Fíha - Voda
Autor: Hucot
Fíha - Voda
Autor: Hucot
Fíha - Voda
Autor: Hucot
Fíha - Voda
Autor: Hucot
Fíha - Voda
Autor: Hucot
Fíha - Voda
Autor: Hucot
Fíha - Voda
Autor: Hucot
Home » Projekty » Akce » Fíha - Voda (2)