Na internet s rozumem


Internet má co nabídnout. Není pomalu nic, co by se na nÄ›m nedalo najít, a proto není divu, že se na nÄ›j obracíme kdykoliv, když potÅ™ebujeme nÄ›jakou pomoc nebo službu, kterou nám může tato síť poskytnout. Jenže nejen to. ÄŒasto na nÄ›m nejsme jenom tehdy, když nÄ›co potÅ™ebujeme, ale i tehdy, když si jenom krátíme Äas. A to pak může být problémem. V nejednom ohledu.

internet grafika

  • Když sedíme zbyteÄnÄ› u poÄítaÄe a strávíme tím zbyteÄnÄ› příliÅ¡ mnoho Äasu, bývá to na úkor pohybu. A tím si huntujeme tÄ›la, pÅ™ibýváme na váze a pÅ™ivozujeme si celou Å™adu zdravotních i jiných problémů.
  • Když na internetu hltáme bezmyÅ¡lenkovitÄ› zde zveÅ™ejnÄ›né informace, nejednou sebou necháváme nevÄ›domky nebo tÅ™eba i vÄ›domÄ› manipulovat. A to může být potenciálnÄ› nebezpeÄné nejen pro nás, ale i pro naÅ¡e okolí.
  • Čím více internetu důvěřujeme, tím více riskujeme, že se staneme nÄ›Äí obÄ›tí. Protože to tam s námi urÄitÄ› nemyslí vÅ¡ichni jenom dobÅ™e.
  • Když na internetu komunikujeme s jinými lidmi, Äasto ani nevíme, o koho se vlastnÄ› jedná. Identitu si tady lze tak snadno zmÄ›nit k obrazu svému!
  • Pokud na internetu nakupujeme, dáváme se rovněž nÄ›kdy vÅ¡anc podvodníkům. Ne každý, kdo tu chce za nÄ›co zaplatit, nám totiž dodá to, co oÄekáváme. A hledat potom na síti takového podvodníka může být neÅ™eÅ¡itelný problém.
  • Pokud sem zadáme dejme tomu údaje o kreditní kartÄ› nebo jiná citlivá data, riskujeme, že je nÄ›kdo zneužije.
  • Rovněž není záhodno sednout na lep nÄ›komu, kdo nám nabízí lukrativní nabídky investic, podnikání a podobnÄ›, případnÄ› kdo nám nabízí pochybnÄ› vypadající finanÄní dary. I za tím se Äasto vyskytují podvody.
  • A když na internetu klikneme na nÄ›co, na co bychom kliknout nemÄ›li, nejednou si stáhneme nÄ›jaký ten virus, který nám může Å¡kodit mnoha způsoby, od krádeží dat až po definitivní zaÅ¡ifrování obsahu poÄítaÄe. A tím, na co bychom klikat nemÄ›li, už dávno nejsou jenom k tomuto nás svádÄ›jící nahotinky, jak tomu bývalo kdysi.

internet grafika

Internet nám prostě může pomáhat, ale i škodit. A proto pozor na něj!