Revize elektriky zachraňuje životy a majetek

Rozvody elektrické energie v objektech patří k nejnebezpečnějším částem veškerých obytných i užitkových prostor. Kdybychom napájeli elektrickou rozvodnou síť nízkým napětím, a jeho výkon by byl dostačující pro pohon spotřebičů, nemuseli bychom se takřka vůbec zabývat bezpečností a certifikáty, opravňujícími elektrikáře k této profesi. Obor elektro slaboproud je z tohoto hlediska naprosto bezpečný a úrazy elektrickým proudem se zde prakticky nevyskytují.

nůžkové pojistky

Jenže realita je jiná a někteří z vás si ani neuvědomují, jaké nebezpečí hrozí lidem v situacích, kdy dochází k různým defektům a problematickým situacím v souvislosti s provozem elektrických zařízení. V první řadě si musíme uvědomit, že průtok elektrického proudu soustavou vnitřních kabelových rozvodů je „živý“, jde o nepřetržitě funkční systém, který může kdykoli vypovědět službu a způsobit vážné problémy. Některé situace tomu přímo nahrávají.

Přetížené zásuvky revize elektriky, kterou provádí odborník, mnohdy zjistí závažné nedostatky tohoto typu v celé řadě domácností i firem. Někteří lidé tu zcela bez skrupulí zapojují do jedné prodlužovací šňůry (v jediné zásuvce) i deset spotřebičů, které pokud se spustí naráz, a mají vyšší odběr, mohou zásuvkový okruh přetížit – přehřát, což může vyvolat i zkrat a vznik požáru.

rozvodná skříň

Skřípnuté šňůry – toto je velká bolístka prodlužovaček a přívodních šňůr. Stačí ji v nepozornosti skřípnout mezi nábytek a podlahu a problém je na světě. Pokud se taková šňůra ze sevření uvolní, například při luxování koberce, a vy se jí nedopatřením dotknete bosou nohou, váš slaný pot se propojí s obnaženými kabely a bude to vaše poslední luxování v životě.

Poškozené spotřebiče – někteří lidé nebetyčně riskují zapínáním spotřebičů, které už dávno mají svůj zenit za sebou, a měly by skončit ve sběrném dvoře. Elektrikář vás na ně v rámci revize může upozornit a vy byste se měli jeho radou také řídit.