Co je potřeba k založení sro a proč


Pokud se rozhodneme založit si firmu, pak musí mít jednu z podob uznaných v našem zákoně. Může jít buď o veřejně prospěšnou společnost, akciovou společnost či společnost s ručením omezeným. A právě tato poslední forma je tím, co začínající podnikatelé volí nejčastěji. Je však pravdou, že mnoho z nich o tom má poněkud naivní představy, počínající tím, co je potřeba k založení sro.

V první řadě jsou to samozřejmě peníze. Podobně jako ostatní typy, i zde je nutný určitý základní kapitál. Jeho výše je stanovena zákonem, a používá se k nákupu všeho, co firma potřebuje, a k prvním výplatám zaměstnancům, než začne generovat zisk. Mnoho lidí však tento základní kapitál doslova promrhá, což je jeden z důvodů, proč jich tolik končí tak brzy po svém založení.

založení firmy

Dále je nutné mít ji zaregistrovanou na příslušných místech, především pak na finančním a živnostenském úřadě. Zde musíte uvést nejen jméno, sídlo a další potřebné náležitosti, ale také to, v jakém oboru budete podnikat. Podle toho vám bude přidělena živnost volná nebo vázaná, jestliže splníte její podmínky.

Na finančním úřadě se zase musíme přihlásit kvůli placení daní, především pak daně z přidané hodnoty, kterou budeme platit. Jako podnikatelé totiž můžeme nakupovat bez DPH, ovšem s tím, že ji doplatíme na konci účetního roku. To vše je však nutné zde nejprve vyřídit.

založení společnosti s ručením omezeným

Proč ale lidé volí právě tuto formu? Jednoduše proto, že je zdaleka nejpohodlnější. Výdaje jsou rozděleny mezi dva lidi, komandistu a komplementáře, přičemž tito mají nad firmou plnou kontrolu. Nejsou tedy vázáni rozhodnutím většiny akcionářů, jako je tomu u akciovek, ani nemají omezený obor působení jako vpsky.

To má však také nevýhodu, kterou si mnozí neuvědomují – pokud nemají dostatek zkušeností či dobrých nápadů, půjde firma ke dnu. A to se bohužel stává častěji, než jsou si mnozí ochotni přiznat.