Narušený vztah


Myslíte si, že je minimum vÄ›cí, které dokáží naruÅ¡it vztah? Pravda je taková, že je celá Å™ada vÄ›cí, které dokáží naruÅ¡it vztah. Pokud o daný vztah nechcete pÅ™ijít, bylo by dobré se nad urÄitými vÄ›cmi zamyslet. Bylo by také vhodné zvážit, jak se k sobÄ› budou dva lidé chovat, co mohou a co nemohou dÄ›lat apod. JeÅ¡tÄ› pÅ™edtím, než samotný vztah zaÄne, by bylo dobré ujasnit si, co akceptujete, co neakceptujete apod. Jsou lidé, kteří si myslí, že když si obÄas uletí s nÄ›kým jiným, nic se nedÄ›je. NÄ›co takového ale rozhodnÄ› není dobÅ™e a je to jedna z vÄ›cí, která může vztah naruÅ¡it. Lidé si ani neuvÄ›domují, jak mohou nÄ›Äím takovým, jako je nevÄ›ra, druhému ÄlovÄ›ku ublížit.

pěkné srdce

Bohužel nevÄ›ra je kolikrát tím důvodem, že se daný vztah rozpadne. Jsou ale i jiné důvody, proÄ může vztah skonÄit a také se jedná o vÄ›ci, které mohou velice bolet. Jestliže jste zrovna ve vztahu s ÄlovÄ›kem, o kterého nechcete pÅ™ijít, bylo by jen dobÅ™e, pokud byste se snažili udÄ›lat vÅ¡e proto, abyste druhému ÄlovÄ›ku neublížili. Když daný ÄlovÄ›k bude dÄ›lat to stejné, je možné, že vám daný vztah opravdu dlouho vydrží. Je spousta lidí, kteří velmi Å¡patnÄ› nesou rozchod se svou poloviÄkou. PrávÄ› tito lidé jsou kolikrát tÄ›mi, kteří se snažili udÄ›lat maximum proto, aby daný vztah vydržel.

holka a kluk

Kolikrát je to tak, že tito lidé jsou opravdu zasaženi a ti druzí si z toho nic nedÄ›lají a je to proto, že oni do toho vztahu nedali nic a ani se nesnažili, aby daný vztah vydržel. RozhodnÄ› se nebojte toho, že by to jednou na dané lidi nedolehlo. Jednou jim dojde, že pokud svůj přístup nezmÄ›ní, pak jim žádný vztah nevydrží. Bohužel přístup lidí je kolikrát to, co daný vztah může zniÄit. Jestliže chcete, aby daný vztah vydržel co možná nejdéle, bylo by dobré si skuteÄnÄ› už na zaÄátku říct, co nechcete a co naopak chcete. Je možné, že daný ÄlovÄ›k to bude mít stejnÄ› jako vy. Jeden nikdy neví.