en
Home » Projekty » Festivaly » Brno meets Multiplace 2009

Brno meets Multiplace 2009

Datum a místo: 14. 04. - 18. 04. 2009 - Brno

NETWORK CULTURE FESTIVAL

Rumyana / Skreš

Rumyana (BG), Matyáš Chochola (CZ) (podpora)
Everyday moving activities, using folkweb comunication and non-data transferring in experiments of Bulgarian folk-paintress Rumyana.

www.galeriepotraviny.cz / multiplace.ning.com/events/rumyana-skres


L to the B / multimediální party v kostýmech /

Klub Fléda, Premiéra audiovizuální taneční hry
Lenka Kočišová aka Akkamiau (CZ), 1a2v1 (CZ), Kolouch (CZ), DJ Ink Flo (CZ), Anymade (CZ), Electronic Bitches (CZ)

Představení je abstraktním příběhem o snové lásce a životním zmatení, o dokonalé přetvářce a holé pravdě, o pocitech čirého štěstí i totálního smutku. Realizace v sobě propojuje řadu samostatných forem současného umění a využití nových médií: umělecký text a jeho dramatizaci, živou produkci experimentální elektronické a elektroakustické hudby, DJing, taneční a pohybovou performance, scénickou instalaci, videoart a VJing, kostýmový design, grafický design.

multiplace.ning.com/events/l-to-the-b-premiera / facebook.com/event.php?eid=69882405974

 

Urban Reset / Out of Lab

Žijeme ve městech a zónách, které podivuhodně "zamrzly" a vyžadují "reset". Zresetování a znovuoživení "zamrzlých" zón města může být uskutečněno třeba pomocí prostředků, jež nabízejí nová média (videoprojekce, zvuková instalace, atd). Urban Reset / Out of Lab je pokusem o oživení a proměnu místa, které se ve městě jeví jako mrtvé, ale též pokusem spojit „normální“ svět s odtažitým světem nových médií. Sledujte www.multiplace.org pro info kde a jak se „oživování“ bude odehrávat a jak se zapojit.

multiplace.ning.com/events/urban-reset-out-of-lab / multiplace.ning.com/events/urban-reset-out-of-the-lab
facebook.com/event.php?eid=61011789596 / www.cabowitz.com/urbanreset/

 

Student Match

Prezentace, diskuze, konfrontace, performance. Setkání ne/akademických témat v originálním podání studentů FF MU, FaVU a FI VUT Brno.

Tomáš Vágner / FF MU / TIM
Zvuk ve filmovém prostředí.
Příspěvek je věnován vztahu obrazu a zvuku z teoretického a historického hlediska. Základním vymezením kritérií pro zvuk ve filmu. Klíčová slova: kreativní proces, narativní principy tvorby - zvuk/hudba.

Zdeněk Záhora / FF MU / TIM
Anime Music Video – mezi subkulturou fanoušků a érou remixu
V prezentaci bude představen fenomén AMV jako specifický typ videoklipu. Nastíníme, proč by nás mohlo AMV zajímat a jakým způsobem se můžeme o danou problematiku zajímat.
Klíčová slova: AMV, DIY, remix, fan vidding, postprodukce.

Tomáš Koza / FIT VUT
Demoscéna - undergroundový směr multimediálního umění
Autor se zabývá hudbou a grafikou, seznámí posluchače s 64KB demoscénou a představí svoji minimalistickou 3D animaci hledící s nadsázkou na problémy
metafyzična.

Michal Marenčík / FaVU VUT / Ateliér Video
Audio-vizuální projekty 2005-2010;
plytká romance vs seance; styl; experiment a forma; logika intuice; skřípání z obou.

Vilém Novák / FaVU VUT / Ateliér Multimédia
2003-2006 FaVU VUT v Brně, ateliér multimédií Richarda Fajnora. V roce 2006 absolvoval stáž v ateliéru nových médií Michala Bielického na AVU. V roce 2007-8 byl na stáži na katedře audiovizuálních studií FAMU. Letos diplomuje. Jeho tvorba je zaměřena především na interpretaci virtuálního a skutečného, genia loci, za pomoci technologií virtuální reality, případně generovaného videa.

Jiří Chmelík / FI MU
Geometrické sochařství ve 3D prostředí
Autor zkoumá oblast virtuální reality a matematického umění, vyučuje na FI MU výtvarnou informatiku; představí svoji aplikaci pro modelování geometrických soch ve VR.

Lenka Hrabálková / FF MU / TIM
"All is full of love"
Prezentace by nás měla provést oblastí lásky jak na rozhraní člověk - robot,
tak na rozhraní robot - robot. V našem mapování projevů lásky u robotů se soustředíme především na druhou polovinu 20. století, která znamenala jak rozvoj robotiky, tak odtabuizování lásky a sexu.

Tomáš Kovács / FF MU / TIM
Sieťové vedomie: od utopických predstáv po twitter
tags: microblog, ambient awareness, post-global village, mckenna, cosciousness, ascott, ..., ..., v0.1

Michal Kindernay / FaVU VUT / Ateliér Video
Autora zajímají možnosti interaktivního propojení zvuku, obrazu a prostoru. Pracuje v prostředí interaktivních počítačových aplikací pro práci se zvukem i obrazem. Jeho práce zahrnují jak videoperformance a interaktivní instalace, tak intermediální a dokumentární
projekty. V bakalářském projektu reflektuje téma grafický́ch partitur Milana Grygara. V instalaci rozšiřuje pole meditativní světelné a zvukové hry. Elektroakustické partitury, které vznikají v reálném čase a v interface s mechanickými hračkami, na plátně ožívají a v generativním procesu kreslí *živé* partitury.

Pavel Richtr / FaVU VUT / Ateliér Intermédia
Zajímavá zapojení
Mikroworkshop a basic kurz, zaměřený na využívání elektro prefabrikátů k všemožným účelům. Circuit bending, odpady, součástky a možná přijde i kyborg.

Robert Král / FI MU, FAMU
Kdo je V.K.?
Režisér vystudoval FI MU a FAMU, vyučuje film a multimédia na FI MU; představí mystifikační videosnímek o médiích a manipulaci, který rozvrátí váš dosavadní pohled na realitu.

Stream: rtsp://multiplace.sk:9000/mtpbrno.sdp
multiplace.ning.com/events/students-match

 

Richard Loskot: gotoAndPlay()

Richard Loskot (CZ), Tereza Rullerová (CZ) (kurátor)
Multimediální umělec představí v rámci festivalu síťové kultury Multiplace svoji instalaci, která z nás udělá hráče na hraně herních automatů a tajemných elektronických světů. 15.dubna nás čaká ojedinělá show za doprovodu umělce, který nás provede světem klesajících digitálních číslic, které vždy něco skrývají.
kurátor: Tereza Rullerová
aa.tul.cz/richard.loskot

www.umakart.org / multiplace.ning.com/events/richard-loskot

 

Media reActivity

Stream: rtsp://multiplace.sk:9000/mtpbrno.sdp
Mezinárodní session teoretiků, umělců, filozofů a všech, které zajímají současné tendence v oblastech jako mediální aktivizmus / nové média ve veřejném prostoru / robot jako součást veřejného prostoru / post robotika / participativní umění / nové média ve východní Evropě a jihovýchodní Asii.

Petr Vrána /CZ
Prezentace projektů od performance a kulturní policie na Documenta 8 v Kasselu r. 1987 , přes "Federal Happening " společný hudební manifest osmdesáti československých umělců, Praha-Bratislava 1992 ,"Demonstrating New Icons"- alegorický vůz na European Media Art Festival v r. 1994, "Návrat pomníku " Stalingrad-Vídeň 2004 Kuenstlerhaus, až po vizualizace sousoší R.U.R. na výstavě v Mánesu 2006 a Czech-Slowakian Memorial.
www.petrvrana.eu

Jana Horáková/CZ
RoboAktivismus
Robot jako médium společensky kritických postojů a subverzivních uměleckých strategií.
Rossum's Universal Robots jako sociálně-kritická metafora. Robotické umění jako underground mediálního umění (aneb software kontra hardware). Aktuální metamorfózy robota jako média společensky kritických postojů a strategií narušujících dominantní diskurz.

Jan Zálešák /CZ
Ukazovat spolupráci
Sémiotické a institucionální aspekty kolaborativního a participatorního umění
Proč je spolupráce v současném výtvarném umění tak silné téma? Co umožňuje, aby různé formy spolupráce mezi umělci, ale i mezi „obyčejnými lidmi“ byly vnímány jako součást světa umění? Kudy vede hranice mezi společným jednáním jako uměleckou formou, a holým životem (případně pedagogikou, sociální službou nebo politickým aktivismem)? Přednáška se pokusí představit základní rámec uvažování o kolaborativním a participačním umění podložený příklady konkrétních projektů české i zahraniční provenience.

Keiko Sei/JP
Mediální aktivismus ve vzdělávání
Mediální aktivizmus je zatím málo etablovaná oblast v domácím i zahraničním školství a oficiálním vzdělávání. Spisovatelka, kurátorka a teoretička Keiko Sei o mediálním aktivizmu vyučuje mnoho let v různých zemích a v Brně představí své zkušenosti z Evropy i Jihovýchodní Asie. Keiko od roku 1998 do roku 2002 působila jako pedagožka na FaVU VUT, byla kurátorkou výstav jako např. The Media Are With Us (Budapesť, 1990), Ostranenie (Dessau, 1993), Ex Oriente Lux (Bukurešť, 1994), Orbis Fictus (Praha, 1995), a vyučovala také v Kazachstánu (1999).

Maxigas/HU + Pod / DE
Intermediální stage a zážitek s Podem z XL Terrestrials a Maxigasem z Transformers. Dozvíte se, po čem skutečně jdou a co hledají v realitě avataři a v druhém plánu budete nasyceni ukázkami a informacemi o organizovaném i spontánním aktivizmu a jeho intervencích do společenských pravidel a odchylek.

Rafani / CZ
Jhlashadekjansoaihdpaezdha jsaskjhdafa ůfikahsůifahw)fásjkahluifh aůkfhasůuifhaklfhasfzuaepf haůksfhaůfihaůifhakhlshfa
ůufgzaůkfjaůasljkdhaleufha lfbauifaepifzhakjfbalfuajrgaleůiurf
hawůhieuhfnWEIRNQúinifhgqPW Gfpiu LJ FhpiwhIZŠÝČŘÉŠŽČÝÁNkhnŮK Fú28765297450KAJDH NAPIU/kashfpiufhq úof ůkfhqPFHÚQwzrf§LFK)Q WPORUQÚzoúíšýíěšýšíýŽÍĚŘČÉ+Ě76254011/242p64%/1.
rafani.blogspot.com

 

Stream: rtsp://multiplace.sk:9000/mtpbrno.sdp
multiplace.ning.com/events/media-reactivity


 

Videoart Is Not Dedo

Prezentace (nejen) studentských prací s médiem videa, ve kterých dokáží, že videoart stále žije (ateliér Video pod vedením P. Rónaie).
www.starypivovar.cz

 

Studenti ateliéru performance FaVU VUT, Pavla Kačírková, Daniela Baráčková - Kouzlo garáž, fřesh fľesh - prezentace prostoru, Zuzana Musilová - performance, prezentace ateliéru Video FaVU VUT, přednáška prof.ak.mal.Petra Rónaie, Mark Ther !, ŽŽ TV - projekce studentských videí, VJ Texa + To žluté co máte na kalhotkách, DJ FOOL

multiplace.ning.com/events/videoart-is-not-dead

 

VJ Texa + To žluté co máte na kalhotkách

Texa je výrazná postava nejmladší generace české umělecké scény. Její tvorba sahá od výroby šperků, fotografie, performance až po video. Jejím tvůrčím krédem je maximalismus.

multiplace.ning.com/events/vj-texa-to-zlute-co-mate-na

 

 

DJ Fool

 

Fool hraje různou směs stylů, které zvednou lidi ze židle ... Dokonce i 60-ti letého strýčka barmanky z jednoho nejmenovaného klubu ... Takže stylově se pohybuje od downtempa přes trip hopu až po nu-jazz a elektronickou taneční hudbu. - DJFOOL.theplayers.fm/

multiplace.ning.com/events/dj-fool

 

Len

Ticho, somatické derivácie záhrady, "živý" stream...koincidencia náhody a rešpektívna dekonštrukcia hmoty v súlade s abstraktným kánonom. Hudobná a vizuálna performance prebiehajúca len ako záznam v reálnom čase.. Dokument o dokumentovaní hybridných zvukových a obrazových experimentov. Hra o komunikácii bez cieľa a bez ablepsívnej neurózy.. Živý stream z Barcelony by Melodyha ako dalšia rovina konfrontácií... Chat - poviedka, Happening v uzavretom priestore. Revitalizácia a aktivácia formy...

soil.ffa.vutbr.cz/batyscaphe
multiplace.ning.com/xn/detail/2692168:Event:2704

Klára Doležálková má za sebou niekoľko živých vystúpení s experimentálnym hudobným zoskupením Kunst-ruch-ter a s ktorým sa zúčastnila už minuloročného vydania Multiplace v Bratislave. Ako študentka Audiovizuálnych štúdií na FAMU pracuje v svojej tvorbe s rôznymi médiami.

 

 

Modul8 Workshop

 

Dilna VJskeho softwaru pro mac platformu MODUL8, prednasejici Ilan Katin / decrepticon. www.vimeo.com/decrepticon

Zajemci o workshop ozvete se prosim na adresu akkamiau at gmail dot com
multiplace.ning.com/events/modul8-workshop

 

Elektrojam / MTP Afterparty

5. z tradice Elektro jamů, neboli otevřených workshopů a průběžných impro koncertů umělců zabývajících se A/V uměním.

multiplace.ning.com/events/elektrojam-mtp-afterparty

 

Vlaky rozhání mraky

Zvukový výlet a síťová performance. Markéta Cilečková, studentka Ateliéru Intermédia FaVU VUT, nahrává a mixuje zvuky, atmosféry a energie železničných stanic, vlaků a cest, které spojují místa konání festivalu Multiplace. Po startu v Brně zahraje „svoji cestu“ v Bratislavě, a tu pak, kde jinde, než v kulturním centru Stanica v Žiline– Záriečí. Se svojí Yamahou RS7000 se vrátí přes Zlín do Brna, kde odstartuje Elektrojam na Fléde.

BA: multiplace.ning.com/events/see-the-sounds-neco-v
ZA: multiplace.ning.com/events/vlaky-rozhani-mraky
BN: multiplace.ning.com/events/vlaky-rozhani-mraky-1
facebook.com/event.php?eid=94459985080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.multiplace.sk
LOADING
multiplace2009
Autor: Hucot
Home » Projekty » Festivaly » Brno meets Multiplace 2009